İktisadi Büyüme ve Kalkınma (T)

Büyüme

15 Ağustos 2021 tarihinde “İktisadî Büyüme ve Kalkınma” başlığı altında yazdığım yazımı, izninizle aşağıda biraz kısaltarak tekrar yayınlamak istedim.

İktisadî Büyüme ve Kalkınma

En yalın anlatımıyla İktisadî Büyüme; Ulusal ekonomide, bir süre içinde, ki bu genelde bir yıldır, GSYH deki ölçülebilir nitelikli reel artışlardır. Hem ekonomideki artışların, hem de bireylerdeki gelir artışlarının reel olması ve bu olgunun sürekliliği iktisadi büyümenin gerekleridir. İktisadi büyüme dinamiktir.

Buradaki önemli hususlardan diğeri de; çok kısa sürede yapılan hızlı bir büyümeden ziyade, zamana yayılmış, uzun süreli ve istikrarlı bir büyümenin tercih edilmesidir.

İktisadî büyüme; tam istihdam altında, mevcut kaynakların daha verimli kullanımıyla ve / veya yeni kaynakların katılımıyla olur.

İktisadî büyümenin yanında, ulusal ekonomide yer alan bireylerin yaşam standartlarının, sosyal ve kültürel yapılarının geliştirilmesine ise kalkınma diyoruz. Kolayca görüldüğü gibi, kalkınmada kalitatif ve kantitatif öğelerin varlığı, değişimi dikkat çeken unsurlardır.

Özellikle gelişmemiş toplumlarda ve hattâ az gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerde sadece GSYH ve bireysel gelir artışı kalkınma demek değildir.

Yapılan yorumlarda, görüş sunumlarında, örneğin yüksek enflasyonist baskı altında, bir bakarsınız önemsenecek ve de yadırganacak bir büyüme oranı karşınıza çıkabilir. Bu; hem olabilir, hem de hatayla da yapılabilir.

Yüksek enflasyon, beraberinde yüksek oranda işsizlik, ulusal para biriminin değer kayıpları, karşısında büyüme oranı; genel olarak yılın ilk iki çeyrek diliminde revize edilir. Ancak artık yılın üçüncü çeyreğinde bu revizyonlar ya yapılmaz, ya da revizyon oranı ihmal edilebilir düzeyde kalır.

Elbette, serbest kur politikası uygulanması, dalgalı kur sistemi, yüksek enflasyonist baskı, istihdam hacminin düşmesi, yatırımların belirsizliği gibi tüm ekonomik işlemler, büyüme hesaplamalarında, büyüme hedeflerini tutturabilmede bazı zorluklar yaratmaktadır ki, belirsizlik; hesaplamalardaki en önemli ve en etkin unsurdur.

Ulusal ekonomi hızlı büyüyebilir ancak bunun sonucunda toplumun düşük gelirli kesimleri yine yoksul kalırken, zenginler daha da zenginleşebilir. Bu nedenle, kişi başına reel GSYİH yi yaşam standardının bir göstergesi olarak kullanıldığında dikkat gerekir.

Tabii bir de bir önceki dönemde önemli bir küçülme olmuşken bir sonraki dönemde küçülme oranının kat be katı büyüme durumunda artan enflasyon ve azalan istihdam hacmine de bakmak gereklidir.

Ekonomide bazen sayısal veri yanılmaları olabilir, ama gerçek hayatın yaşanan verilerinde asla yanılma olmaz.


3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Artık ülkemizde yaşayan herkes biliyor ki; 17 Mart 2022 Perşembe günü TCMB, PPK toplantısı kararlarını saat 14:00’te açıklayacak. Bu kararlar içinde de en fazla ilgi çekeni tabii ki politika faiz oran

CDS Credit Default Swap Türkiye’nin CDS primi bugün 700’ler mertebesine kadar çıkış yaptı, 5 yıllık Türkiye CDS primi de 677 düzeyinde. Bu değerler çok yüksek değerler. CDS Primi 300’lere kadar bir de