Perakende Günleri

Hasan R. ARDIÇ

www.perakendedebuhafta.com

@HasanArdic7

www.linkedin.com/in/hasan-ardic-a4801422b


Bu hafta içinde “Perakende Günleri” toplantıları yapılacak.


Bu yıl 20.ci yıl olması da ayrıca bir hoşluk...


Öncelikle toplantıların yüksek katılımlı, başarılı ve yararlı olmasını diliyorum. Mağazalarıyla, AVM’leriyle, cadde dükkânlarıyla, tedarikçileri, çalışanları, dernekleriyle Perakende Sektörü bir bütün olarak ülke ekonomisi için son derece önemli.


O bakımdan “Perakende Günleri” toplantıları gerçekten yararlı olsun, başarılı olsun.


Ama…


An itibariyle ve hattâ son iki yıldır ülkemizde de, dünyada da perakende kaldı mı, ki perakende günleri toplantıları yapılıyor demekten de kendimi alamıyorum…


Olumsuzlukları görerek, deneyimleyerek gelecekte bu ve benzer olumsuzlukları yaşamamak, olası krizleri yönetebilmek, gereken çıkarımları doğru analiz ederek çalışmak bazen çok daha yararlı olabiliyor. CoVid, belki de bu anlamda bir fırsat...


Son kullanıcıya / tüketiciye somut olarak dokunabilen, esasen işi de bu olan perakende sektörü(müz) zor bir dönem içinde… AVM’ler açık / kapalı, AVM’lerde çalışma saatleri ve koşulları kısıtlı, Cadde Mağazacılığında da durum pek benzer, siparişler sınırlı çünkü satış artık tam bir risk, müşteriler çekingen, satıcılar da öyle, kurallar var; bunlara uyuluyor / uyulmuyor, kontroller ve bu liste uzayarak gidiyor…


Maliyet enflasyonu baskısı altındaki ekonomilerde arzın kısıtlanması, yüksek maliyetler fiyatların artmasını gerektirse de piyasalarda satışların ağır rekabet koşulları altında düşmesiyle durum daha da zorlaşıyor. İşten çıkarmalar, kiralarda bu olağan dışı koşullara uygun olmayan katı tutumlar, istisnalar tabii ki hariç, sektörü yıpratıyor…


Çok yakından takip etmedim bu aralar ama galiba ilk kez AVM sayısı artmadı 2020-2021 döneminde. Bu bile perakendedeki ekonomik durumun net göstergesi…


Perakende sektöründe, bilhassa yeme-içme mağazalarının uzun süre kapalı kalması, belki bir miktar indirimli olsa da kira tahakkuklarının devam etmesi, elemanların bir kısmı çıkarılsa da ücretler, SMM artışları, tedarikçilere olan borçlar, varsa bankalara olan kredi borçları, diğer tüm birimlere olduğu gibi CoVid yardımının çok çok düşük düzeyde sınırlı olması, beklenmeyen bu önemli force majeure durumun, krizin yönetilmesindeki boşluklar ve benzeri birçok sorun ciddi hasarlara neden oldu.


Perakendenin her tarafında bulunan bütün sektör arkadaşlarıma bazı önerilerim var. Kabul görür ya da kayda alınmaz bunu bilemem ama 40 yıllık deneyim ışığı altında yapılan bu önerilere şöyle bir bakmak işe yarayabilir…


Yapmış olmak için değil, gerçekten yarar sağlamak amaçlı olarak perakende günleri toplantılarından sektör adına mutlaka fayda çıkartalım…


Toplantılara katılalım, konsantrasyonumuzu bozmadan izleyelim. Salon dışı (Fuaye) süremiz salonlardaki toplantı katılım süresinden daima daha az olsun. Bu arada fuayede de zaman değerlendirerek sosyalleşmeyi de ihmal etmeyelim. Perakendecilerin birbirini şahsen de tanımaları, en azından bir sohbet etmişliklerinin olması bence değerli ve gerekli…


Her konuda “Aynı gemideyiz” diyerek birlik-beraberlik mesajları yağdırmaya gerek yok. Bunu dikkate alarak inandığımız ve yapabileceğimiz, katkımızın olabileceği konularda somut gayret gösterelim.


Özellikle sektör derneklerinde gerçek bir birliktelik gösterelim. Dernek sayısının artmasından ziyade dernek işlevlerinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu unutmayalım.


Özetle; yıllardır olduğu gibi, hattâ belki daha da fazla bugün, perakende sektörünün varlığını sürdürmesi, cirolarını artırması, yeniden makul kârlılık düzeyine erişimi, eğitimleri, istihdam hacmi ve çözülmemiş birikmiş sorunların artık çözüme kavuşturulması gerekiyor.


Tabii ki her şey bu kadar da olumsuz devam etmiyor. Pandemi krizinde elektronik ürün satışlarında ciddi artışlar oldu. E-Ticaret firmaları çok gelişti, yüksek cirolar yaptılar. Lojistik şirketleri iyi çalıştılar. Motosiklet satışları adeta patladı. Kapanan mağaza sayısı fazla olsa da yeni açılan mağazalar da oldu, yenilenenler de…


Moral ve motivasyonu yüksek tutarak, daha çok çalışarak sektöre mutlaka katkıda bulunmak, sektörde bulunan herkesin görevi…


Umarım ve dilerim, perakende günleri buna vesile olur...


Hasan R. ARDIÇ

İstanbul, Mayıs’21, 31


24 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Artık ülkemizde yaşayan herkes biliyor ki; 17 Mart 2022 Perşembe günü TCMB, PPK toplantısı kararlarını saat 14:00’te açıklayacak. Bu kararlar içinde de en fazla ilgi çekeni tabii ki politika faiz oran

CDS Credit Default Swap Türkiye’nin CDS primi bugün 700’ler mertebesine kadar çıkış yaptı, 5 yıllık Türkiye CDS primi de 677 düzeyinde. Bu değerler çok yüksek değerler. CDS Primi 300’lere kadar bir de